Dagblad van het Noorden op het web

Al 45 liederen op het repertoire

Groningen - Het Nedersaksisch Vocaal Ensemble (NVE) breidt het repertoire gestaag uit. Het gezelschap kan inmiddels zo'n 45 nummers uitvoeren. De liederen zijn gespreid over de vele streektaalvarianten in het Nederlandse en het Ostfreeske Nedersaksische taalgebied. Op het ogenblik wordt door het NVE de laatste hand gelegd aan een demo-cd. De groep wil aantonen dat kwalitatief goed zingen op het niveau van klassieke koren ook in de streektaal haalbaar is.
Meer info: www.nedersaksischvocaalensemble.nl .

terug naar Nedersaksisch Vocaal Ensemble

Deze pagina is bijgewerkt op