ATE GRIJPSTRA


Ate Grijpstra (Noordbergum, 5 maart 1973) woont in Buitenpost. Hij studeerde Engels met als bijvak Fries. Hij is nu docent Engels en Fries. Daarnaast is hij schrijver, dichter, vertaler en zanger-liedschrijver. Ook is hij redacteur van het Friese culturele tijdschrift De Moanne.
Sinds 2005 schrijft Grijpstra in het Fries. Hij debuteerde in het literaire tijdschrift tijdschrift Hjir met een kort vehaal. In 2008 verscheen Heftich. Studenten van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden beloonden hem voor deze bundel jeugdverhalen met de Bongelboekepriis.
In 2012 werd hij benoemd tot dorpsdichter van Achtkarspelen.
In 2015 ontving hij de Rely Jorritsmaprijs voor het gedicht De stęd: in sang.
Grijpstra werkte mee aan Fryske Cash. Hij vertaalde voor dit project diverse liedjes van Johnny Cash in het Fries. Hij zingt zelf ook, in het Engels en het Fries. Zoals b.v. Dânsjend hier.


PUBLICATIES

"Heftich" (2008)
"Rinze hat de hik" (2010)
"It beest fan de Westereen" (2011)
"Grutte Pier: Krús fan de Hollanner" (2012)
"Tsjang en de taaldief" (2013)
"Femke faalt" (2014)

Deze pagina is bijgewerkt op