MENAMER STIMMEN


De Menamer Stimmen was een koor en een vocaal dubbelkwartet uit Menaldum. Dirigent was Oepke Plat.
Het koor zong onder meer Grouster weagen van Pieter Jelles Troelstra (muziek) en Eeltje Halbersma. (tekst).


DISCOGRAFIE:

LP's:

"Fryske lieten" (MS 3002, 1966)
"Menamer Stimmen – Koar en Vokaal Dûbeld Kwartet Menaem", (Philips 6401 007, 196?)

LP samen met anderen:

"16 Friese hits, Bingo!" (Philips 6343 236, 1970)

CD samen met anderen:

"16 Friese hits, Bingo!" (Fonos ST-29160, 2008)

Deze pagina is bijgewerkt op