PLATTELANDSVROUWENKOOR

OLDEBERKOOP


Het Plattelandsvrouwenkoor uit Oldeberkoop was een van de koren op de Stellingwarver Zangaovens in 2003. Het koor zong o.a De droom uit de Stellingwarf Cantate en Waor de Lende. Tijdens de zangavond was Hinke Wagenaar de plaatsvervangend dirigent.


Het PLATTELANDSVROUWENKOOR en de PERS:

in 2003:

Eerste Stellingwarver zangaovend

Deze pagina is bijgewerkt op