PLATTELANDSVROUWENKOOR

SCHERPENZEEL E.O.


Het Plattelandsvrouwenkoor uit Scherpenzeel en Omstreken was een van de koren op de Stellingwarver Zangaovens en zong het - zelfvertaalde - Poolderlied, Waor de Lende en O, kom en droom uit de Stellingwarf Cantate.
Het koor staat onder leiding van de heer Dantuma. Tijdens de zangavond was J.A. Dijkstra vervangend dirigent. Hij verzorgde ook de pianobegeleiding.


Het PLATTELANDSVROUWENKOOR en de PERS:

in 2003:

Eerste Stellingwarver zangaovend

Deze pagina is bijgewerkt op