SLŪGE SIBBELE'S SOAN

EN SYN SIPELS


Slūge Sibbeles Soan En Syn Sipels was een gelegenheidsformatie uit Nyland die bij het eerste Aaipopfestival optrad. De groep - bestaande uit zes mannen en een vrouw - trad overigens ook tijdens volgende festivals nog op.


SLŪGE SIBBELES SOAN, SYN SIPELS en de PERS

in 1987:

Aaipop in Nyland

in 1988:

Trūbadoers en nijmoadrige Frysktalige muzyk op Aaipop

in 1992:

Aaipop: deade hinnen yn it ramt fan de peaskegedachte

Deze pagina is bijgewerkt op