STENDENKOOR


Het Stendenkoor bestaat uit medewerkers en studenten van de Stenden Hogeschool en andere HBO- en MBO-scholen in Leeuwarden. Het koor staat onder leiding van Hans de Wilde en wordt begeleid door pianist Johan Bijhold.
Het Stendenkoor voert het Friese Requiem It komt, sa 't it giet van Gerrit Breteler en Johan Bijhold uit. Het is het verhaal van de teloorgang van het Friese platteland. Bij deze gelegenheid wordt het koor begeleid door een ensemble bestaande uit musici van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en Leeuwarder studenten. Gerrit Breteler en drie koorleden zijn de solisten.


STENDENKOOR op INTERNET:

Het STENDENKOOR heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op