WRÂLDFRYSK


WrâldfrysK (Wereldfries) is een samenwerkingsproject van het trio RemoliNo en de troubadoer Doede Veeman dat in juni 2006 is gestart. Het viertal mengt Europese volksmuziek met Friese teksten tot finskfrysk, ierskfrysk, balkanfrysk, frânskfrysk deenskfrysk en jiddyskfrysk. De liedjes worden steeds door Doede Veeman gezongen.


WRÂLDFRYSK en de PERS:

in 2006:

'Wy binne foaral bekend wurden troch ús ôfskiedskonsert'
Wrâldfrysk is méér dan som der delen

in 2007:

WrâldfrysK

in 2008:

"Een bossanova in het Fries, wat is dat nou weer?"

Deze pagina is bijgewerkt op