De VPRO op het web

STELLINGWERFS

"Op zijn Middeleeuwse veldtocht naar het noorden strandde de bisschop van Utrecht aan de oevers van de rivier de Tjonger in het Zuid-Oosten van Friesland. In het gebied dat als deel van Drenthe tot het midden van de veertiende eeuw onder zijn bestuur bleef, ontwikkelde zich vanaf dat moment een dialect dat verwantschap vertoonde met de Saksische talen in Oost-Nederland. Dit Stellingwerfs (door de Friezen Oertsjongersk genoemd) wordt nu nog door zo'n zestig procent van de bevolking van Stellingwerven gesproken, en kreeg vorig jaar tot hun grote tevredenheid officieel de status van streektaal....."

terug naar Stellingwerfs

Deze pagina is bijgewerkt op