GYSBERT JAPIX

(JAPICX / JAPIKS)


Gysbert Japix (Bolsward, 1603) was onderwijzer in Witmarsum en later in zijn geboortestad. Hij was er ook voorzanger in de Martinikerk.
Japix werd bekend als Fries schrijver. Hij ontwikkelde na het verval van de Oudfriese taaltraditie een nieuwe Friese cultuurtaal. Daarin schiep hij zowel proza als pozie. Zijn verzen schreef hij - zoals in die periode gebruikelijk - vooral om te kunnen zingen. Diverse Friese zangers en koren vertolken zijn liederen.
Gysbert Japix overleed aan de pest in zijn woonplaats in september 1666.
De Friestalige literatuurprijs is naar hem genoemd.


GYSBERT JAPIX en de PERS:

in 1995:

Fries lied-produkt aanschaf waard
Is zingen in dialect Normaal?

in 1998:

Streektaalmuziek, verschijnsel tussen renaissance en globalisering

in 1999:

De Spylman makket twadde cd keunstlieten

in 2003:

Concertserie rondom 400ste geboortejaar Gysbert Japicx
Friese schoolmeester

in 2007:

Lok

PUBLICATIES:

"Friesche Tjerne" (1640)
"Friesche rijmlerye" (1668)

Deze pagina is bijgewerkt op