SYTSE JANSMA


Sytse Jansma (Leeuwarden, 1980) is leraar in het basisonderwijs en woont in Harlingen. Daarnaast is hij Fries dichter en cineast. In 2001 studeerde hij aan de PABO in Leeuwarden af. Momenteel studeert hij beeldende kunst en vormgeving in Zwolle.
In 2008 verschijnt zijn debuutbundel wa't tate seit moat ek whisky sizze. Samen met de Rebound Boogie Bent en saxofonist Hans Wijnbergen verklankte en verbeeldde hij gedichten uit deze bundel op een dvd.
Jansma is sinds 2005 redactielid van het literair tijdschrift Hjir. In 2006 en 2007 presenteerde hij een literatuurprogramma bij Radio Mercurius in Leeuwarden.
In 2006 kreeg Sytse Jansma de Rely Jorritsmaprijs voor zijn gedicht Dat minsk berne waard.


SYTSE JANSMA op INTERNET:

SYTSE JANSMA heeft een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE:

CD samen met de Rebound Boogie Bent:

"wa't tate seit moat ek whisky sizze" (2008)

PUBLICATIES:

"wa't tate seit moat ek whisky sizze" (2008)

Deze pagina is bijgewerkt op