LOUIS PETER GRIJP

Prof.dr. L.P. Grijp
6 december 2008, RASA Utrecht

Louis Peter Grijp (Den Haag, 23 januari 1954) was musicoloog en als onderzoeker verbonden aan het Meertens-Instituut te Amsterdam. Hij bestudeerde daar de Nederlandse muziekcultuur en stond aan de basis van de Nederlandse Liederenbank.
Zijn publicaties betreffen vooral de muzikale cultuur van de Gouden Eeuw, onder meer de contrafactuur in Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw (proefschrift, 1991) en de lokale en gewestelijke dimensie van liedboeken. Ook publiceerde hij over streektaalmuziek in Nederland.
Grijp was mederedacteur van Van Aristoxenos tot Stockhausen, een overzichtswerk van de muziektheorie en co-auteur van Music and painting of the Golden Age (1994). Hij was hoofdredacteur van Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (2001). In 2004 verscheen zijn heruitgave van het Antwerps Liedboek
Sinds september 2001 was Grijp bijzonder hoogleraar aan de leerstoel Nederlandse liedcultuur in heden en verleden van de Universiteit van Utrecht. Zijn inaugurele rede luidde: Van Hadewijch tot Hazes.
Louis Grijp was tevens artistiek leider van Camerata Trajectina. In dit gezelschap speelde hij luit.
Louis P. Grijp overleed op 9 januari 2016 in Driebergen-Rijssenburg.


LOUIS PETER GRIJP en de PERS

in 2016

Louis Peter Grijp overleden

in 2020

Zingen in het Zeeuws (2)

PUBLICATIES

Selectie
"Is zingen in dialect Normaal?" (1995)
"Van dialectlied tot boerenrock" (1996)

Deze pagina is bijgewerkt op