HERO GERBEN BLEEKER


Hero Gerben Bleeker (Lageland bij Slochteren, 1889) was schoolmeester en toneelschrijver. Ook schreef hij enkele revue's.
In de Eerste Wereldoorlog was Bleeker tijdens de mobilisatie als landweerkorporaal gelegerd in Fort Spijkerboor. Daar schreef hij Holland blijft neutraal. De in het fort opgerichte toneelvereniging Schimmertje Bouwmeester voerde het toneelspel op, waarbij het Rijper Damesorkest - uit het nabijgelegen dorp De Rijp - voor de muzikale ondersteuning zorgde.
Bleeker schreef daarna Groningstalige toneelspelen waarin ook liedjes werden gezongen. Daarbij bekende versjes als 'n Grunneger is aaltied nummer ain, Dij Olle grieze toren, De olle speulman en Ernst, mien jong, moust sloapen goan. Zijn toneelspel De Lindenbörg was een groot succes. Het werd in 1925 twaalf keer opgevoerd in de Stadsschouwburg te Groningen en in andere plaatsen.
De liedjes van Bleeker werden na de Tweede Wereldoorlog nog steeds gezongen, onder meer door het zangkoor Kunst Door Strijd uit Stadskanaal.
Hero Gerben Bleeker is in 1973 overleden.


TEKST van HERO GERBEN BLEEKER:

Ode aan de Martinitoren

PUBLICATIES:

"Holland blijft neutraal" (1915)
"Liedjes uit de revue 'Alles tramt naar Haren'
opgevoerd ter gelegenheid van de opening der electrische tram Groningen-Haren ([1921)
"De Lindenbörg: spel van het Groninger land met zang en dans in 3 bedrijven (1924)
"De olle speulman, gezongen in de operette 'De Lindenbörg'" (ca. 1924)
"Slaoplaidje!: gezongen in de operette 'De Lindenbörg'" (1924)
"Het Grönninger dörpke: gezongen in het zangspel 'De Lindenbörg'" (1924)
"'n Grönneger is altied nummer ain!: gezongen in de operette 'De Lindenbörg'" (1924)
"De Groninger Martinitoren" (192?)
"Nieuw Groningsch volkslied" (192?)
"De buurtvereeniging : dorpsschets in één bedrijf, [voor 7 heeren en 2 dames] (1936)
"Ernst van de Lindenbörg: spel van het Groninger land
(vrij naar het bekende spel 'De Lindenbörg') in 3 bedrijven (1951)
"De Elemoa-heerd: spel van Groninger folklore in 3 bedrijven" (1952)

Samen met anderen:

"Het stee, dat hom toukomt: toneelspul in drij bedrieven [veur 6 heren en 4 doames]
deur G. Broenink; in 't Grunnens overzet deur H.G. Bleeker (192?)

Deze pagina is bijgewerkt op