Oude
IJsselstreek
Vizier

D Weekkrant op internet

Ik bun gewoon Hent van Piet:
Henri Welling now ook bekend van t kiekiezer

ZEDDAM - In 1965 werd de familie Welling uut Kilder verbli-jd met de komst van n prachtige zoon. De Wellings koesteren hun tradities. Zo wudt de eerste zoon altied naor opa vernuumd. Dat was bi-j vader Piet ook zo. Den was deur zin vader Hent vernuumd naor opa Piet. t Blaag zol dus Hent motten heiten. D-r woej toentertied echter n modieuze wind deur Kilder. Vandaor dat men besloat t kind neet olderwets “Hent” te numen. “Henk” was ook nog neet modern genog. t Werd kalekakkerig “Henri”.
Helemaol fout achteraf. Uutgereakend disse dondersteen gruujde uut tt de bekendste Kilderse Welling in de Achterhook. Dat kump vri-jwel uutslutend umdat hi-j merakels leuke liedjes in t Achterhooks schrif, ze ook nog eiges hartstikke good zingt en machtig mooie verhaaltjes in t plat kan hollen. Boavendien is hi-j n verdiensteluk toneelspoller en heurt hi-j bi-j t theatergezelschap “De Keerls”. Bi-j alles is Achterhooks plat de voertaal. Wi-j besluten dus dat dit vraoggesprek dan ook maor in de streektaal mot waor wi-j beiden zon liefhebber van zun. Aj dat neet wil proemen moj t maor sloeken en wat anders leazen.
Hent het zich inmiddels verpoat naor Zeddam, zodat t in de familie weer wat dudelukker is: In Kilder woont “Piet van Hent” en in Zeddam “Hent van Piet”. En van de grootste Achterhookse artiesten hlt van simpel. Zowel zin olde huuske as de meubels en t bakbeest van n kiekiezer aosemen de moderne tied now neet bepaold uut. Hent lacht, zoas disse leavensgenieter vol lacht. Hi-j zegt: “t Interesseert mien gin donder wat n ander d-r van vindt. Op die stuul kan ik good zitten, t kiekiezer gif nog prima beeld. Dan gao ik toch neet veur t oog van n ander geld uutgeven! Ak dan toch geld oaver heb, betaal ik t liever veur n onmundig dure gitaar waor ik d-r al vier van heb. Dat vind ik belangriek en ik doe wat ik leuk vind.”
Die gedachtengang past hi-j ook toe in zin dagelukse arbeid. Vrogger dei hi-j vaak vakantiewerk in de tuin van Huus Bergh. Dat vond hi-j zon mooi werk dat hi-j toen hi-j van school af was- n baan zocht bi-j de plantsoenendienst van (now) Olde Iesselstreek. Dat bevilt hum prima want hi-j zegt: “Naodenken doe ik s aovends wel. Ik wil echter oaverdag ook wat te doon hebben. Anders duren die dagen zo lang.” Hi-j vertelt dat t gemeentebestuur hum gin promotie hoeft an te bieden want hi-j het gin enkele sjoege um belangriek te worden. Nee, laot Hent maor gemdeluk met de andere jongens in de grond wruten. t Dagelukse hoogtepunt is de schafttied. Dan wudt in de keet regelmaotig t wereldrecord “slap oldehoeren” verbeaterd.
Dat Hent totaal neet hecht an status bliekt wel as ik hum vraog wat t hoogtepunt tiedens zin optredens was. Zonder aarzelen: “Ik trad n keer op in n school en werd met vol poeha angekundigd. Ik betrapte mien d-r op dak bi-j mien eiges dacht dak wel iemand was. Gelukkig bracht n jungske mien met beide vuut op de grond. Naodat wi-j samen n liedje hadden gezongen, stak t blaag zin vinger op en zei: “Juf, mag ik now weer tekenen?”

Hoogtepunt
Zin echte hoogtepunt veur de butenwereld althans- beleafde hi-j as spoller in de succesvolle Twentse kiekiezerserie “Van Jongeleu en Olde Groond”. Die serie met gebeurtenissen uut t dagelukse leaven wudt zelfs zo good bekekken dat de KRO t momenteel landeluk uutzendt. Hent had n advertentie in de krant zien staon waorin ze n man met toneelervaring vroegen uut de Achterhook. Hi-j dacht zo ongeveer an alle veurweerden te voldoen maor t was nog knap pittig. Daags veur de sollicitatie kreeg hi-j pas de dri-j A-viertjes met tekst die hi-j de volgende dag mos spollen. Deur dat probeersel konden ze zien van hi-j d-r van kon. Umdat n van de gaven van Hent is dat hi-j neet wet wat podiumangst is en hi-j verrekte good van alles an mekaar kan fantaseren, werd hi-j angenommen.
In de serie heet hi-j de “stierenadviseur”. Hier in de Achterhook heet dat “inseminator” of as den net as Hent in de serie- op de motor kump, gewoon “motorbol”. Hent wudt in dat spel verliefd op boerin Fenna. Zi-j had al twee keer eerder n minnaar, waoronder Herman Finkers. Dat Hent op de motor ri-jt is wel grappig umdat hi-j gin motorri-jbewies het en de plietsie de weg afslut um iemand zonder motorri-jbewies te laoten ri-jen. Hi-j zegt echter: “Motorri-jen is niks an, net as op de brommer.” Dat spollen in zon tillevisiestuk was knap zwaor, d-r waren altied twee drjdagen waorin hi-j de hele dag klaor mos staon en s margens al um half vief van huus ging. Hi-j kon wel op kosten van RTV Gelderland oavernachten in n duur hotel. Maor wat wi-j: Hent is n echte Achterhooker, den slup t liefst in zin eigen nest tegen de Montferlandse bulten. In de serie lult hi-j met toestemming van de regie- ook gin Twents maor Achterhooks. Hent van Piet verloochent zin afkomst nooit.


terug naar Henri Welling

Deze pagina is bijgewerkt op