TOAL EN TAIKEN

TIEDSCHRIFT VEUR GRUNNEGER KULTUUR

Toal en taiken op het web

GOUD NIJS: Ode aan Ede

Van 1 april t/m 26 november is in Muzeumboerderij Verhildersom in Lains de tentoonstellen 'Ode aan Ede, een hommage aan de beroemdste zanger van Groningen' te zain. Tentoonstellen gaait over de meziek, de inspiroatsie en t leven van Ede Staal.
Ede Staal is in Lains geboren (1941). Veul Lainsters kinnen hom van vrouger. Ze zatten bie hom op schoul of speulden mit hom in t meziekcorps Euphonia. Veul mensen hebben nog bie zien moeke in de klas zeten of kochten brood bie zien opa, bakker Oortman. Verhoalen en anekdotes over Ede Staal binnen der in Lains genog.
De verbondenheid van Ede mit Lains en Verhildersom is n goie reden om op Verhildersom n tentoonstellen over hom te organiseren. Vattien joar noa zien dood is e nog aattied roazend populair. Zowat elke Grunneger het zien spaigelploatjes en ook landelk begunt zien noam n begrip te worden. Doar hebben de RVUdocumentaire van n poar joar leden en ook de film 'De Poolse bruid' staark tou biedroagen.
De tentoonstellen Ode aan Ede nemt de bezuikers mit deur t leven van Ede Staal. Zien vrouge jeugd in Lains, zien HBS-tied in Waarvum, zien optredens veur Radio Noord, zien debuut bie ploatenmoatschoppij Phonogram en zien overlieden in 1986. n Unieke verzoameln foto's, handgeschreven gedichten, teksten en laidjes, mor ook zien pioano, accordeon, piep en vulpen moaken dail oet van de tentoonstellen. In overleg mit femille, vrunden en bekenden van Ede hebben de organisatoren van de tentoonstellen besloten, nait allain de persoon Ede Staal, mor veuraal zien meziek as oetgangspunt te nemen. De enorme waarmte doar Ede mit zingt over t Grunneger laand, de nostalgie noar t verleden en zien rieke woordenschat binnen aspecten dij in de tentoonstellen aan bod kommen.
De diverse sferen oet Ede zien laidjes worden op de tentoonstellen tot oetdrokken brocht deur veul meziek en citoaten oet zien laidjes.
Fotogroaf Hans Sas oet Waarfhoezen het aan de hand van zeuven van Ede zien laidteksten foto's moakt. Bie de foto's op groot formoat kinnen de laidjes dij der bieheuren belusterd worden via n koptelefoon. Doarnoast binnen ook olle bandopnoames oet de Radio Noord-tied te heuren.
Zo is de tentoonstellen n kombinoatsie worden van woord, beeld, geluud, humor, nostal-le, ainvoud en schoonheid.

Verhildersom is open van dinsdag t/m zundag van 10.30-17.00 uur. Entree: f 7,50; kinder van 6 t/m 12 joar betoalen f 2,50. CJP/65+: f 6,50. MJK geldeg. Groepen vanof 20 personen: f 6,00 per persoon.

terug naar Ede Staal

Deze pagina is bijgewerkt op