TIJDSCHRIFT
VOOR FOLK EN
WERELDMUZIEK

NEWfolkSOUNDS op het web

AGE VAN DER VELDE
Stad in regen
(Maura Music, 2003MM141)
Age van der Velde begon na zijn veertigste met het maken en zingen van liedjes in het Gronings. Tussen de veertien tracks op zijn vierde cd staan rustige en stemmingsvolle liedjes maar ook vrolijke nummers in uptempo. Tot de stemmingsvolle behoren drie 'liefdesliederen' voor het landschap: t Laand woar ik van hol, Waddenzee en d Ol boerderij. Het laatste is een gedicht van Ede Staal door Van der Velde op muziek gezet. De melodie lijkt in de verte op Mien Eerappellaand van de in 1986 overleden zanger. De drie liederen krijgen een stemmingsvol pianoarrangement van Alex Staal mee. Dat gebeurt ook in Grootmoe's blomtoentje; een oorspronkelijk gedicht van Jan Boer. Zijn tekst toont aan dat minimale Groninger woordkeuze, maximaal verhalend is. De overige elf liedjes zijn gearrangeerd en opgenomen door Coos Grevelink. Die klinken vrolijker maar lijken daardoor ook minder diepgang te hebben. De titelsong krijgt, ondanks zijn mineure weersomstandigheden, een mediteraan accent mee. Andere liedjes - b.v. Boekwaiten Jantje - zijn in country stijl. Met deze verschillende stemmingen en stijlen heeft de schijf een veelzijdige mix. Een mengeling die nog wel evenwicht moet zien te vinden.

Joop van den Bremen
verder terug naar Age van der Velde

Deze pagina is bijgewerkt op