Dagblad van het Noorden op het web

Henk Scholte zingt liedjes uit de volksmond

GRONINGEN . In zijn onuitputtelijke verknochtheid aan de Groninger taal en cultuur tekende Henk Scholte de afgelopen decennia vele oude verhalen uit de volksmond op. Hij verzamelde, noteerde en toont op 1 december in het pand van de Groninger Archieven aan het Cascadeplein de vrucht van al die inspanningen.
Dan, vanaf 20.00 uur, vertelt de zanger van Törf over zijn zoektocht en over die verhalen en zingt hij natuurlijk. Bert Ridderbos, een maatje van Törf, begeleidt hem op deze 'Tour de Chant'. Scholte schenkt ook aandacht aan andere verhalenverzamelaars. Aan Jaap Kunst bijvoorbeeld, die lang geleden liedjes uit diezelfde volksmond optekende en ze bewaarde voor het nageslacht. "Ik vertel ook verhalen uit nog veel vroegere tijden", laat Scholte weten. "Uit de veertiende, vijftiende, zestiende eeuw. Ze zijn op schrift gezet of mondeling overgeleverd en zo tot ons gekomen." (DvhN)

terug naar Henk Scholte

Deze pagina is bijgewerkt op