Dagblad van het Noorden op het web

Ambassadeur Vissering heeft zijn eigen Oscar

Door Marcel Looden

TER APEL . Voor iedere rechtgeaarde Westerwolder is een mooiere onderscheiding dan de Hesse-penning nauwelijks denkbaar. Bedoeld voor een man of vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het gebied tussen Blijham en Ter Apel. Eens in de vijfjaar wordt de penning uitgereikt en nu is Alex Vissering de gelukkige. De bard en tevens provinciale rattenvanger uit Ter Apel die met zo veel liefde zijn Westerwolde bezingt.
Of hij blij is? Reken maar van ja. "Ik werd gevraagd om in maart in Hotel Boschhuis enkele liedjes te zingen bij de presentatie van een boek over Westerwolde. Dat wilde ik wel. Ik naar het Boschhuis om even over die avond te overleggen, kreeg ik daar te horen dat ze me dan ook de penning willen geven. Een enorme eer."
Die 'ze' zijn de bestuurders van de Stichting Gebroeders Hessefonds. De stichting die al jaren culturele activiteiten in Westerwolde ondersteunt of mogelijk maakt en die ook de penning uitreikt. Waarom nu Vissering? "Omdat hij in zijn liedjes de cultuur en het landschap van Westerwolde bij elkaar brengt", vertelt Harm Scheper namens de stichting. "En dat al vele jaren. Hij is een echte ambassadeur van het gebied.
En dat terwijl Vissering geen zoon van Westerwolde is. In Musselkanaal liggen zijn wortels. "Maar ik woon al heel lang in Ter Apel, sinds mijn trouwen. En Westerwolde is mijn gebied geworden, daar moet je niet aankomen. Niet aan Groningen maar zeker niet aan Westerwolde."
Hij vangt muskusratten in zijn geliefde streek, kent er zo ieder plekje en verdient er zijn geld. In zijn vrije uren zingt hij over die streek, in het Gro-nings. "En in die liedjes speelt mijn gebied een belangrijke rol. Westerwolde is ook de titel van zo'n lied. Zelf geschreven, dat doe ik met al mijn nummers."
Twintig jaar timmert hij als zanger aan de weg, al dan niet met de leden van zijn band. En altijd met dat 'bonkige' enthousiasme dat hem eigen is. Hoewel hij één keer behoorlijk timide was, op de dag toen Beatrix Sellingen bezocht en hij in zijn uppie voor haar zong. 't Spookt in Westerwolde, was zijn lied toen. Dat optreden was tot nu toe misschien wel zij n finest hoor.
Dat glorieuze moment wordt wellicht voorbijgestreefd op 28 maart. Dan krijgt Vissering in het Boschhuis de Gouden Penning van Verdienste, zoals de Hesse-penning officieel heet. De Oscar voor iedere echte Westerwolder.

• EERDERE WINNAARS
De Hesse-penning wordt eens in de vijf jaar uitgereikt. De eerste winnaar was Arle Brouwer, topman van Avebe. Lammert Hidding was de volgende gelukkige, hij werd onderscheiden wegens zijn werk voor de Landinrichting. Vijf jaar geleden kreeg Jan Willem Kok de penning, hij was namens het waterschap Hunze en Aa's onder meer betrok-ken bij de grootscheepse aanpak van de rivier Ruiten A.

terug naar Alex Vissering

Deze pagina is bijgewerkt op