Dagblad van het Noorden op het web

Struikelen bij beeld Ede Staal

Delfzijl Het zou jammer zijn dat juist in het herdenkingsjaar van Ede Staal toeristen zich ernstig verwonden bij zijn monument in Delfzijl op de dijk nabij het Eemshotel.
Hier staat ter ere van de Groningse volkszanger een tien meter hoog gedenkteken, dat bestaat uit een vuurtoren, waarop twee coupletten uit het lied Credo-Mien Bestoan zijn aangebracht.
Om de tekst te kunnen lezen, is het nodig om het monument heen te lopen. Volgens Fractie 2014 gebeurt het nogal eens dat toeristen en anderen tijdens de bezichtiging van de dijk vallen. Een motie van raadslid Henk Lameijer om maatregelen te nemen werd donderdagavond dan ook unaniem aangenomen. Lameijer: "Anderen hadden hetzelfde probleem geconstateerd." Volgende week staat in het teken van Ede Staal. De Groningse zanger en liedjesschrijver overleed 25 jaar geleden. Lameijer: "Hij was een collega van mij. We gaven beiden les aan de scholengemeenschap in Woldendorp."
De havenstad overweegt een plateau bij het monument aan te leggen.
De gemeente houdt op vrijdag 22 juli ter ere van de Groningse bard een concert in het kerkje van Termunten.

terug naar Ede Staal

Deze pagina is bijgewerkt op