Dag van de Grunneger Taol op het web

Arnold Veeman
Gain dikke proat

deur Henk Scholte

n Moand of wat leden op n mooie haarstege zunnege nommerdag muik ik n raaize mit traain en bus noar Kloosterburen. t Was aiglieks n bot schiere belevenis, want vanof Winzum mos k mit n stropvolle bustaxi mit krudege wichter wieder. Der waren nogal wat wegomleggens, mor dat mog de pret op de weg der noar tou nait drukken. Ik har op dij dag n ofsproak mit de veulziedege componist, zanger, muzikant en cultureel ambassadeur van Grunnen moakt, want ik wol hom geern nuigen veur de Dag van de Grunneger Toal en veurof wat mit hom van gedachten wizzeln over zien kiek op meziek.Tiedens dij nommerdag kwam der din ook van alles op batterij en t gaf mie duchteg wat stof om ais deur te prakkezaaiern. t Joar 2012 was veur Arnold n meer as n drok joar mit veul aandacht in de landelke media.
Ik vruig hom dou hou t is om cultureel ambassadeur van Grunnen te wezen. Hai zee doar t volgende over:
“Ze hebben mie toudestieds vroagd om aan dij campagne mit te doun en ik heb dat vanzulf geern doan, want ik vin dat Grunnen zuk veul beter in de rest van t laand promoten mout, want hail veul Grunnegers hebben nog te voak t gevuil dat ze der nait bieheuren en ik blief mie doar min of meer tegen verzetten. Boetendes is me¨ziek n hail goud smeermiddel, woar je mit zain loaten kinnen "hou mooi t hier is'en dat t op t oog zo weerbarstege landschop ook hail veul kleur in zuk het.”
Doe hest kortsleden ook n nije CD uutbrocht mit de titel 'Toukomst'. Wat mie bie t belustern vot opvuil, waren veur mie dien goud deurwrochte arrangementen, mor ook mit bepoalde verstillens dij t bie zetten wel haile staark moakt.
“Aiglieks stoa ik doar nait zo bie stil, t komt vanzulf op mie of en in mien heufd zweven alerhaande melodieŽn rond en doar komt ook nog bie dat je doarin goud n ordening in aanbrengen kinnen. As ik zing, din bruuk ik ook as der gain klank is mien handen der bie tou. t Is dij aiwege meziek doar je ook lutje potjes mit roaken kinnen. Meziek van dizze tied en ook veur elkenain. Doarom beweeg ik mie ook geern in allerhaande genres. Zulfs noast t klassieke kin mie heavy metal ook wel bekoren.”
Doe waarkst al n joar of wat soamen mit de schriever dichter Jan Siebo Uffen. Hou is hai die in de muit kommen?
“n Joar of tien leden dou dee k mit aan Goudzuiken Concours en dou won ik n pries mit t laidje'Mon cher petite'. Dat zong ik dou in t Engels en dou zee der aine tegen mie, wat zol dat mooi wezen astoe dat ais in t Grunnegs deest en dou wuir mie Jan Siebo Uffen aan de haand doan en dij het doar dou joa op zegd en dou was der inains'Mien lutje laif' en dat het zoastoe wel waist zien weg wel vonden in Grunnen. Tjah! Sunt dij tied hebben wie n soamenwaarken en doar komt nog bie dat t dichtwaark van Jan Siebo n geloagdhaid het doar ik hail goud mit oet de vouten kin. Teksten mouten boetendes nait te dialectisch wezen, t blift aaltied n kunst van t wegloaten.”
In december is der ook de fulm 'Mijn Broer Arnold' in premiŤre goan. Hou hestoe dat ervoaren?
“Dij film het mie hail wat antwoorden geven. t Is veur mie n volledeg verhoal en t geft goud aan woar ik vandoage veur goa en stoa. Verder het de film veur mie hail veul elementen onderstreept.”

Wat riemkes, mopkes, dikke proat
Zo taikent men heur oet ...
Mor dat is bloots heur boetenkaant; (want)
Kerakter dat schoelt in d'hoed

Herken mie as ik weeromkom
Geef n kuuroog - doe, netuur (want)
As ik ooit staarf, begroaf mie nait
Mor braand mie in heur vuur

Oet: De Woarhaid
Tekst: Arnold Veeman
Overzet deur: Jan Siebo Uffen


terug naar Arnold Veeman

Deze pagina is bijgewerkt op