Limburgs Dagblad op het web

VROLIJKHEID EN ZWIER

Geleen in de ban van goede carnavalsrevue

GELEEN, 4 Februari. — (Eigen red.) — De Flaarissen hebben de komst van de nieuwe prins gevierd met een daverende revue, welke twee dagen achter elkaar in het Roxy-theater met veel succes werd opgevoerd. Dat het bezoek niet was zoals de Flaarisse dat gewend zijn, lag waarschijnlijk aan de koude, die velen zelfs afschrikt om te gaan schaatsen. De kou was uit het Roxy-theater verre gehouden. Vooreerst al door de aangename temperatuur, welke er heerste en dan vooral ook door de hartverwarmende stemming, welke er rond deze traditionele revue hing.

Als gast was ditmaal de Rhythmic-band uit Kerkrade aanwezig, een uitstekend show-orkest, dat naast pittige muziek veel vrolijkheid bracht, zóveel, dat het publiek er maar niet genoeg van kreeg en met handen en voeten een toegift afdwong. Een groot aantal medewerkers uit Geleen heeft verder aan het grote succes bijgedragen. Daar was Theo Steyaert met zijn guitaar; daar waren la bella donna Sef van Cruchten met Sef Lenen en Sjra Baggen in hun komische opera- en zwembadscène: daar was Ernest Ehlen met zijn „mislukte" vioolsolo en bovendien met zijn welgelukte schlager 1954 „Laot mich mer gewaexe”, daar was Paultje, die zijn belevenissen als barman met publiek en politie kwam vertellen; daar was Sjeng Habets, die door 'n keelontsteking gehandicapt was, maar die desondanks met zijn schlokemoel groot succes oogstte; daar waren Harie en Jan met hun liedjes, Jan Theelen met zijn accordeon en een balletgroepje met een alleraardigste klompendans; daar waren de Flarinnekes; daar was bovenal „Funkenmarichen”: Mieke Ramaekers!
Een mooie scène was een avond in het verre Westen. Van een vrolijker soort was het verhaal over Clark Gable, die in een tank het toneel opreed, doch door de loco-burgemeester, die en passant zijn 40-jarig huwelijksfeest vierde, naar het volgende „dorp werd doorgestuurd. Jean Savelkoul bracht de zaal in beweging met zijn schunkelliedjes en Jean Franssen praatte de avond geestdriftig aan elkaar. De eerste avond werd de revue besloten met de uitroeping van de nieuwe prins Carnaval. De tweede avond kwam de prins in een plechtige stoet de zaal binnen, om zich aan zijn onderdanen te vertonen. Hij reikte de onderscheiding van de Aafgebrende Gaaskaetel uit aan de muzikale leider Bos van de Rhytmicband, Funkenmariechen en de nar Jo Jorig. Later op de avond kreeg hij in de Rio bar gelegenheid om een speciaal dankwoord te richten tot Sjef Geerts, die de leiding had over de revue.


Deze pagina is bijgewerkt op