Maas en Mijn

Maas en Mijn op het web

F˛ddelepolka ook buiten
Sittard volop gezongen

Zonder overdrijving kan gezegd worden dat de Sittardse carnavalsschlager De F˛ddelepolka in deze tijd van het jaar niet alleen veel in de Marottestad wordt gespeeld en gezongen, maar ook in een groot deel van de rest van Limburg. De schlager eindigde, zoals bekend. op de 2de plaats tijdens het provinciaal Vastelaovesleidjes K˛nkoer van Omroep Limburg. Tekst en muziek zijn van Sittardenaar Thei Wessels (27). Hij eindigde daarmee bij het Sittards schlagerconcours op de 1ste plaats. Provinciaal kwam de polka slechts 2 punten tekort op de Maastrichtse winnaar van dit jaar. Ofschoon De F˛ddelepolka genoegen moest nemen met een 2de plaats, lijkt het lied toch bezig heel Limburg te veroveren. Het is dan ook een zeer apart liedje, dat zich qua tempo en rijmvorm onderscheidt van vele andere schlagers, waarvan er 13 in een dozijn gaan.

Goede carnavalshout
Voor Thei Wessels betekent de 2de plaats bij het Limburgs Vastelaovesk˛nkoer voorlopig de bekroning op de 10 jaren, die hij reeds actief is in de schlagerwereld. Het begon aanvankelijk met alleen maar meedoen in Sittard. Niet veel later vielen de Sittardenaar al enkele ereprijzen ten deel en dit jaar werd zijn inzending met de hoogste eer bekroond. Dat Thei Wessels uit het goede carnavalshout gesneden is, blijkt o.a. ook uit het feit dat hij voorzitter is van de buurt en wagenbouwers van de Sittardse Sjteivig, tekenaar van het Marotte-carnavalsblad De Pappegey en als leider van de decorploeg en medewerker van het produktieteam een zeer werkzaam aandeel had aan de revue De perpluu wurd gerich.

Sjteiviger dialect
Ook tijdens de uitreiking van de eerste Pappegey-krant aan Marotteprins Marc 1 viel Wessels weer een van de vele huldigingen ten deel. Deze keer was het de Revuu-kemisse en de Pappegey-kemisse van De Marotte, die hem in het zonnetje zetten. Bij die gelegenheid werd o.a. opgemerkt dat de schlagerschrijver zich bedient van het Sjteiviger dialect en dat die 'taal' het in het Limburgse kennelijk uitstekend doet.
Thei Wessels mocht na zijn zeer geslaagd debuut op provinciaal niveau reeds vele gelukwensen en geschenken in ontvangst nemen. Het is vanzelfsprekend dat hij op de ingeslagen weg doorgaat en dat Sittard en Limburg in de toekomst ongetwijfeld nog van hem zullen horen.

terug naar Thei Wessels

Deze pagina is bijgewerkt op