KIRCHROA, ”S HEMETSJTAD

Refreng:
Kirchroa, ós hemetsjtad. doe liks ós a-jan hats.
Kirchroa, ós leefste sjtad, doe bis ózze jrŁetste sjats.
KroeŽn van 't Roderlank, mit moezziek en jezank.
Vier blieve ummer sjtoots óp diech, mit diech zint vier zoeë riech.

Kirchroa, doe bis ózze sjtoots, is 't Blieërhei of de Hoots,
is 't d'r Joep óp d'r Maat, 't sjtadspark of Botaniesje jaad.
Sjwumme jroeës en kling in d'r Pool en Eresjting.
Doarum zingt jiddes kink van Hei bis óppen Vink.....

Kirchroa, wat hant ze jedoa, ze hant diech in de kauw losse sjtoa.
De koelle, dat woar die hats, óch al woar dat ummer sjwats.
Doavan is nuus mieë doa, in ós leefste Kirchroa.
Doch hant vier jouwe mód, en zinge kót en jód.....

CAS SPROKEL

Kirchroa, ós Hemetsjtad bezingt o.a. de treurnis over het sluiten van de mijnen, de toeristische trekpleisters (de botanische tuin en het Kasteel Erenstein) van Kerkrade en de stadsdelen Bleijerheide, Holz en D'r Pool.

terug naar Cas Sprokel

Deze pagina is bijgewerkt op