ICH BIN ALS LIMBURGER GEBOARE

Boave velder, dŲrpkes, weie
UŽver poekele van de Koel
Wil ich vlege wie’ne LieŽw’rik
’t Is dat Land wat ich bedoel

Woa ’t leŽve nog geleŽfd weŽd
En uŽver vreuger weŽd gekald
Alsof de tied hei sjtil sjteet
En ůs ginne dat vergalt

Wen ich zien wie hei dat hat sjleet
Dink ich: “Jong, wat wils doe mieŽ?”
Bin als Limburger geboare
Noe, dan loat ich dat ooch zieŽ

UŽver ’t ouwe kloeŽster
Kiek ich noa dienge busj
Ich dink aan dieng leef leedjes
En zeuk sjteun aan d’r dusj

Wat hant ver wer gelache
Gedronke en gezůnge
Wat bin ich gruŽtsj op Limburg
Doa han ich mich gevůnge

Wen ich zien wie hei dat hat sjleet
Dink ich: “Jong, wat wils doe mieŽ?”
Bin als Limburger geboare
Noe, dan loat ich dat ooch zieŽ

Ich wil dich geŽve oane te numme
Mieng Limburgs prachtig land
Vanoet ’t hat sjrei ich dich touw
Ich bin mit dich verwant

En went doe d’r nit mieŽ bis
Dan weet ich ’t nit mieŽ
Bin als Limburger geboare
Dus doa wil ich ummer zieŽ

En went ich dan toch voet mot
Went miene leuper oane zank zit
Dan zien ich deŽ sjunne film
In klure of sjwat wit

Boave velder, dŲrpkes, weie
UŽver poekele van de Koel
Kiek ich mit plezeer noa ůnge
En haod alling mieng moel

Tekst en muziek: Peul Jan
terug naar Jan Widdershoven

Deze pagina is bijgewerkt op