Brabants op het web

De Vergulde Klomp voor
Frans Verschuren en Willem Iven

Onze provincie kent twee dialectprijzen: de 'Ad de Laatprijs', waarover elders in deze aflevering van Brabants nieuws te lezen valt en de 'Vergulde Klomp'. Op zaterdagavond 17 december vond de feestelijke uitreiking van de prijs plaats in 'De Beurs' te Sint-Oedenrode.
De organisatoren hadden zorg gedragen voor een uitgebreid programma, zo uitgebreid dat het al anderhalf uur zondag was, voor de gasten voldaan huiswaarts keerden. De uitreiking van de prijs viel ten deel aan twee personen die zich elk op hun bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Brabants dialect.
De eerste laureaat was Frans Verschuren, aan wie postuum de prijs werd toegekend. Zijn weduwe nam de prijs in ontvangst: een plastiek van kunstenares Toos Manders, die een plaats krijgt op het graf van Frans. Hij zette zich met veel energie in voor dialectonderzoek en -publicaties in West-Brabant en was initiatiefnemer van diverse dialectdictees. Als een missionaris trok hij door de regio. Heel Brabant heeft zijn stem gehoord in het 'Brabants Uurke' van Omroep Brabant. Zijn grootste prestatie leverde hij met Tètteleurs woordeboek. Zijn droom, een West-Brabants woordenboek, heeft hij helaas niet meer kunnen verwezenlijken. De tweede laureaat was Willem Iven. Ondanks zijn wankele gezondheid kon hij als hoofdgast op de avond gehuldigd worden. Ook zijn stem klinkt nog regelmatig op Omroep Brabant. In tal van publicaties heeft Iven zich bewezen als een taalvirtuoos en een rasechte verteller met een verrassende opmerkingsgave. In de loop der jaren bouwde hij een indrukwekkend oeuvre op in het Peellands, waarvoor hij de Vergulde Klomp' kreeg uitgereikt.
De uitreikingen vonden plaats in Brabantse ambiance. Daar droegen musici uit alle delen van Brabant aan bij: o.a. Peter Dictus, Noud Bongers, Lein d'n Bleui en Ut Meziek. Tegen het eind van de avond bracht Zjef Naaijkens de zaal in een Ivensiaanse sfeer door het publiek te betrekken bij een pollepelvoorstelling, de 'boemlala', die uiteraard grote hilariteit bracht.
De feestelijke avond kende ook nog een verrassing: Jan Smeets, prominent jurylid van de Vergulde Klomp', mocht een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Zijn verdiensten voor het Brabantse culturele leven in het algemeen en voor het Brabants dialect(toneel) in het bijzonder zijn dus niet onopgemerkt gebleven. Voor één keer werd Jan er - even - stil van.
De organisatoren mogen terugkijken op een geslaagd evenement.

Deze pagina is bijgewerkt op