Rond de Linde op het web

Brabants dialecten festival

Voor de achtste keer zal op 8 juni 2008 in Lieshout, gemeente Laarbeek, het twee-jaarlijkse Brabantse dialectenfestival plaats vinden. Dit festival is vooral bedoeld om de Brabanders gelegenheid te geven kennis te maken met de verschillende Brabantse dialecten en tevens om de kennis van het eigen dialect wat op te halen of te (her)ontdekken.

In de vorm van muziek, gedichten, verhalen en toneel worden alle facetten van de Brabantse dialecten voor het voetlicht gehaald. Het festival begint in de kern van Lieshout om 12.00 uur en zal tot 18.00 uur duren. De toegang is gratis.
Aan elk festival is een thema verbonden. Dit jaar is dat “Taofelen” een gebruik in Noord-Brabant dat reeds lang geleden verboden werd, maar het kan ook gewoon gaan over het eten tijdens feesten, verjaardagen, uit eten gaan of andere bijzondere of gewone gelegenheden. Op 8 juni zal de oud-directeur van Bavaria de heer Drs. P. Swinkels ’s middags om 12 uur het festival openen. Meer dan 300 uitnodigingen zijn verzonden naar allerlei soorten Brabanders met het verzoek om tegen onkostenvergoeding deel te nemen aan het dialectenfestival en mee te doen aan de schrijfwedstrijd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op die dag enkele optredens zullen verzorgen op één van de 15 podia die langs een parcours in de kern Lieshout van de gemeente Laarbeek zijn opgesteld. Het ongetwijfeld talrijke publiek kan dan al wandelend genieten van een keur van verschillende Brabantse dialecten. Bij mooi weer gebeurt alles buiten, maar mocht het wat minder mooi weer zijn, is er een programmaschema dat zich geheel binnenshuis afspeelt.
Voor de schrijfwedstrijd zijn er drie categorieën nl: Verhalen, gedichten en liedteksten.
Voor iedere categorie is een Dialectpenning beschikbaar. De prijsuitreiking van deze schrijfwedstrijd is om 13.00 uur in het Dorpshuis. Daarnaast is er tijdens dit festival nog een fotowedstrijd die georganiseerd wordt door de Stichting Kunstfactor te Utrecht, in samenwerking met  de Stichting Brabantse Dialectenfestival Lieshout. De prijsuitreiking is om 12.30 uur in de Koepelzaal van het Bavaria Brouwerij-café. Tijdens het Brabants Dialectenfestival wordt de cd ‘De Bietels’ gepresenteerd. Op deze cd staan ongeveer zeventien liedjes van the Beatles vertaald in Brabantse dialecten uit alle delen van de provincie. De liedjes zijn uitgevoerd door een keur aan groepen en muzikanten, ook uit alle delen van de provincie. Het is een van de meest ambitieuze projecten omtrent het Brabants dialect. Op de cd is te horen dat dit project ten volle is geslaagd. Het project is uitgevoerd onder leiding van streektaalfunctionaris Jos Swanenberg en met medewerking van Sjef van Schalen (Brabants Dialectenfestival), Jan Smeets (voorzitter jury Vergulde Klomp) en Paul Spapens (voorzitter Stichting Tilburgse Taol). Het eerste exemplaar van de cd wordt aangeboden aan Tineke van Hout, weduwe van de recent overleden Piet van Hout, voorzitter van het Brabants Dialectenfestival. Na de presentatie van de cd treden de deelnemende artiesten op. Zij voeren live hun ‘Bietels’-liedje uit. De presentatie vindt vanaf 12.30 uur plaats in de tent bij het Bavaria Brouwerij-café. Voor meer informatie kijk op: www.brabantsdialectenfestival.nl

terug naar Brabants Dialectenfestival

Deze pagina is bijgewerkt op