65 PLUS

Ik zn 65 plus, en vur de mjeeste ben ik dus
Oud en versleete, k ben bejaord.
Spring ik ne keer s t de baand
Dan twijfele ze aon mijn verstaand
Da pas nie vur zon ouwe taort
Wee ags wa vergeete bent
Verklaore zoe gelijk demnt.
Dan witte nie mjeer wa ge dot.
En waor ge vrger gong of stong,
Da bepaole nou oew jong
Want die weeten t zo god.

Ben ik in t lwoopen s nie zo rap
En hk wa moeite mee den trap
Dan ben ik al ne sukkelr
Mijn mjeenieng wur nooit nie gevraogd
k Hm me daoroover ies beklaogd.
Nou benk ne grwoote zeverr.
En lijk ik soms s wa bijziend
Dan duurt nie lang mjeer of k wur bliend.
Mee Sientreklaos kreeg ik ne loep.
En daorbij kreeg ik toen k
'n Krik en wook ne waandelstok
Want das zo vilig op de stoep

Motr iets noews wurde gekocht,
Dan wur da veur mijn itgezocht
Want ik hm daorvan ginne smaok,
Vur mijn vertier en mijn verpoos,
Maag ik naor de bejaordesoos
Want ze wulle wel dak me vermaok.
k Stoi van de pille zowa stijf,
ginne staarken draank dus in mn lijf.
Ik drienk aljeen mar liemenat.
Ik maag gin vet en wook gin zout.
Das allemaol vur mijn behoud
En ik wur zo maoger as n lat.

Dr wur zo god op mijn gelet.
Ik mot wook altij vruug naor bed
Da wur gewoojn van mijn verwaacht.
Mar zn ze s aoves s nie this
En ik mot passe op t his,
Dan wurd da miede in de naacht
Gaon z op vekaasie naor de zee,
Dan neeme ze mijn nooit s mee.
Want ik kan da dan nie mjeer aon.
Mar zitte ze s ooverwoop,
Mee dr waark in de knwoop
Dan ben ik plotselieng bekwaom.

Ja ik ben 65 plus
Mar ik ben nog lang gin zieke mus
k Ben da betuttel mjeer dan zat
Al ben ik dan aon mijn pesjon,
ak mijne zien nie mjeer kan don
wur ik ne vogel vur de kat.
Dus trek ik toch mn eige plan
Niemand die da belette kan.
Want ik ben oud dus wijs genoeg
Ik zurg wel vur mijn gerif,
Ik heb t lve nog te lif
En heb nog jaore vur de bog

k Gooi al mn pille in de plee
k Goi mee de leste moode mee
en k drienk ne borrel op zn tijd
Gin ms breng mijn nog van de wijs
k Maok elk jaor ne grwoote reis
Maok van mn centen echt gin spijt.
Ik eet en drienk naor mijne smaok.
A k gre weg goi , nou dan gk..
En ik vergeet de hjeele bol.
k Hm maoling aon diejen ouwerdom,
k zie wel hoe k er durhjeene kom
Want ik zn zo oud as ik me vol


Tekst: Adri Hoppenbrouwers - van Erck

van de cd 't Ies ammel wa

terug naar Adri Hoppenbrouwers

Deze pagina is bijgewerkt op