30 november 2004
Provinciale Zeeuwse Courant op het web

't Is noe aal verbie

Toen atten op z'n okken goeng zitten om de nesseliengen van z'n petienussen te strekken is t'n om'ekapt en voorover esoenkeld en ddeur ei t'n toen z'n ienkeloe verstuukt.
Zoveel oude, mooie en min of meer in onbruik geraakte woorden in n zin; dat kan alleen een zin zijn van Bei Cok. Een bezoekje aan de nestor van het Zeeuwse lied levert stof voor wel zes stukjes. Bei Cok (84) is nog z fris as een oentje en hij zou wellicht nog actief zijn op de planken ware het niet dat zijn vrouw langdurig en ernstig ziek is en buitenshuis wordt verpleegd. Dat legt een grote druk op zijn leven, maar taal en muziek zijn een welkome afleiding en dat verklaart zijn productiviteit. Op de keukentafel staat zijn laptop in de aanslag en het keyboard staat binnen handbereik. Schiet hem iets in gedachten dan kan het la minuut worden genoteerd. En er zijn aanleidingen genoeg, zoals de mooie-woorden-wedstrijd van de dialectvereniging, een krantenberichtje, een uitzending van Omroep Zeeland of wat dan ook.
Weetje wat a een kakuus is? Ja, een plee. Halfgoed, het woord heeft twee betekenissen, sla het Zeeuwse woordenboek er maar op na. Een kakuus is ook de open, houten handgreep van een spa of riek. En een kruuk'uus? Het blijkt de vilten omslag, de hoes, van een metalen veldfles of kruik te zijn om koffie of thee warm te houden. En van een tuttelschriever had ik ook nog nooit gehoord. Dat is een stompje potlood.

De hoofdactiviteit van Bei Cok is het schrijven van liedjes. Afgelopen jaar presteerde hij het om in eigen beheer opnieuw een cd, zijn vijfde, uit te brengen met elf liedjes, waarvan een paar in het Nederlands.
De cd heet 't Is aal verbie! Dat moeten we maar niet al te letterlijk nemen, want Bei is lang nog niet uitgeput. Wat verbie is, zijn de dingen waarover de liedjes gaan. Twee liedjes zijn min of meer actueel. En maakte hij er voor de burendag en n naar aanleiding van de herdenking van de watersnoodramp. Het titellied is een liedje met een Italiaanse melodie, dat al jaren in zijn hoofd zat. Toen hij de oorspronkelijke versie terugvond, schreef hij er een tekst op.

()
Na vee jaeren bluuf je 't weten en je za 't ok nit vergeten
A je moeder 's ochtends riep en je in de bestie sliep
A je speelde op de strete, kwan je dikkels vee te lete
A je uut de schole kwam om je stropie-boteram.

't Is noe aal verbie, m in gedachten nie
Wat j'ei beleefd, bluuf l je leven bie

Weun je noe in aare streken, je overal ekeken (...)
Or je dan je Zuwse sprake,dan kan dat je ziele raken
En dat doe je dan wee goed, wan het Zuws zit in je bloed
Dirrem m me ok prebeeren om de guust het Zuws te lren
Dus di leveren me voor, anders ga tet nog teloor


Wan de Zuwse tal is 't mist van allemal
Dus werk ter an, zdat die bluve kan.

Het lied zal niet gauw meegezongen worden, want daar is de melodie te moeilijk voor. Dat lukt eerder met de liedjes uit de jaren '40 die toen op het repertoire stonden van het duo Wannes en Freek.

() Me litten nit de moed mi zakken
Oe a 't ok rol, leve de lol
Me zitten nit neer bie de pakken
En n me dol, me ouwen vol
()
's Zitterdags-achmirregs is et werk gedan
Dan vetten me de schoppen, de griepen en de span
Me knippen den blk en d'age en riven dan de pad
En lezen 's aevens 't fuleton uut 't zondagsblad
(...)


Naast zijn verzen, bewandelt Bei Cok ook het meer literaire pad en schreef pas enkele son-netten. Een paar regels:

M deur 't veugelzang die vroege uren:
Liestersolo's en ok mrelaria's
Onder 't pruumebmpje bie de buren

Kloenk 't of 'kin een concertzaal was
In 't alfduuster 'k toen zitten turen
'k Docht: Zo iets zou motten bluven duren.

Bij het weggaan krijg ik nog een spreuk in mijn handen geduwd. Typisch Bei Cok: een waer woord, een bitje humor en een pedagogisch tintje.

Nit op de ste rij gan stan
Wan di mie k je dan misgan
En vast en zeker ok vermin
A d'achterst' in je nikke spin.

Engel Reinhoudt

Wie meer informatie wil over de activiteiten van Bei Cok, kan terecht op zijn website: www.horstco.nl/beicok

terug naar Bei Cok

Deze pagina is bijgewerkt op