6 maart 2006
Provinciale Zeeuwse Courant op het web

Brug open of dicht punt nl

door Harold de Puysseleijr

TERNEUZEN - Websitebouwer Tidi Graphics uit Zaamslag heeft met de Verenigde Bootlieden het initiatief genomen voor een internetsite waarop te zien is of de brug op het sluizencomplex in Terneuzen open of dicht is.

De site www.brugopenofdicht.nl wordt vandaag bij de eerstvolgende stremming tussen 12.30 uur en 13.30 uur op ludieke wijze in gebruik genomen.
De site toont via een webcam een rechtstreeks beeld van de zuidelijke brug over de zeesluis van Terneuzen. Het idee werd volgens Jovan Dierx van Tidi Graphics geboren door de vele publicaties in de media over de grote schade en stremming van de zuidelijke brug, ontstaan na de aanvaring met een autocarrier.
„Mede door reacties van enkele relaties is besloten om zo snel mogelijk een website met live webcam op te zetten.
Mensen die de brug moeten passeren kunnen zo voor vertrek de site even bekijken. Met deze dienst hopen we de enorme verkeersopstoppingen bij stremming van de nog werkende brug enigzins terug te dringen", aldus Dierx. Bij voldoende animo is het de bedoeling om de site verder uit te breiden met bijvoorbeeld de tijden van stremmingen.
Het is technisch mogelijk om ongeveer dertig minuten voordat de brug gestremd is dit aan te geven door middel van een timer op de site. Ook de duur van de stremming is weer te geven.
Een tweede camera gericht op de noordkant kan de informatievoorziening nog verder uitbreiden.
Een eventuele derde camera gericht op de brug bij Sluiskil zou het plaatje compleet kunnen maken.
De website wordt vandaag geopend door een aardige attentie uit te reiken aan het wachtende verkeer aan te oostkant van de brug.
Dat moment wordt muzikaal opgeluisterd door de Terneuzense band De Lamaketta's.
„Zij inspireerden ons met de tekst uit het lied `Kapitein Rooibos', waarin de beroemde zeevaarder uit Zaamslagveer voordat hij Canada ontdekte de legendarische woorden sprak: `je ka na ier en je ka na da!'
Voor de Lamakettafans is de website over de stremmingen van de brug ook te bereiken via www.jekanaierenjekanada.nl.

terug naar Lamaketa's

Deze pagina is bijgewerkt op