Dagblad van het Noorden op het web

'k Wil in dien zang verzinken'

Houwerzijl -  Een bijzondere dichtbundel komt van de pers van handdrukker Dick Ronner in Houwerzijl. Het op gevergeerd papier gedrukte kunststukje Zangvogel verschijnt ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van etnomusicologe en zangeres Marie-Cécile Moerdijk, in een oplage van negentig exemplaren.

In de bundel staan negen weemoedige gedichten van dr. Tjaard Wibo Renzo de Haan uit Groningen. De neerlandicus en volkskundige droeg ze op aan Moerdijk, met wie hij een intense vriendschap onderhield. De zangeres, die tegenwoordig in het Belgische Lommel woont, gaf opdracht voor deze uitgave als herinnering aan haar in 1981 overleden vriend.
Hoewel Moerdijk van oorsprong uit Zeeuws-Vlaanderen komt, schreef De Haan ook in de Grunneger toal voor haar: Laifdes uur, n Luddek riem, Raais in Winter, Zangvogel, Nostalgie en Staendchen.
Van het volgende gedicht geven de eerste vier strofen een indruk van het werk, dat volgens Ronner doet denken aan het 'hartstochtelijke en levenskrachtige' werk van Hendrik de Vries: Doe pratst, doe laagst, doe zuzoist / As n kind van vieftien joar, / En zingst – n widde steren – / De wereld aan mekoar / Zo gerent zol men klimmen / – Bie zang en zulverklaank – / In börgstee van dien wezen / En zeggen die doar daank. / Moar bist zo aigenwilleg, / Zo schuchter as n jonk wicht, / Kikst mit verblijde ogen / De manlu in t gezicht. / Zing moar dien laid, o vogel, / n Klaank van overveer; / k Wil in dien zang verzinken, / As in n grondloos meer…
De Haan maakte tot zijn overlijden reizen met Moerdijk. De twee schreven artikelen, redigeerden vakbladen, stelden liedbundels samen en maakten stedenliederen voor Volksliedfestivals. Van elk nieuw boek van de hand van De Haan ging altijd het eerste exemplaar naar zijn muze. Vijftig stuks van Zangvogel – met voorop een linosnede van Flora de Jong, de wederhelft van Ronner – gaan naar Moerdijk. Niet meer dan twintig exemplaren heeft de drukker bestemd voor de verkoop. Belangstellenden moeten zich haasten.
Zangvogel, door Tjaard de Haan, is in een beperkte oplage gedrukt. De bundel is te bestellen bij Dick Ronner: mail@zolderman.nl of 0595-577247, ŕ €12 + verzendkosten.

terug naar Marie Cécile Moerdijk

Deze pagina is bijgewerkt op