DE GROOT YN IT FRYSK


1. Njonken dy
Sipke de Boer

2. Fersopen protter
Grytz

3. It lân vam mar en wille
Sipke de Boer

4. De fûnling fan it Amelân
Adri de Boer

5. Tip fan de sluier
Grytz

6. Ûnder ús
Jan Nota

7. Berneballade
Adri de Boer

8. Lekker rêste menear de presidint
Jan Dirk van Ravesteijn

9. As de reek út dyn kop fuort is
Jan Dirk van Ravesteijn

10. Moarntiid (Avond)
Grytz


Eigen uitgave, 2019
Deze pagina is bijgewerkt op