BOUDEWIJN DE GROOT YN IT FRYSK!

Deel 2 - Reizger yn Fryslân


1. De reizger
Theun Plantinga

2. Jimmy
Senna Black

3. Űnderweis
Berend Riemersma en Lotte Broersma

4. Asto net fan my hâldst
Grytz

5. Skipper Prikkepraot
Syb van der Ploeg en Grytz

6. Apokalyps
Theun Plantinga en Lotte Broersma

7. Ús bepppe sit op twitter
Jelle B.

8. Moaie Flarde
Grytz (begeleid door Boudewijn op gitaar)

9. De himeldoar
Syb van der Ploeg

10. Suster Ursula (it ferfolch)
Jelle B.

11. Eva
Reinout Weima

12. Pastorale
Syb van der Ploeg en Lotte Broersma

13. Pastorale
Boudewijn de Groot en Grytz

12. De lifter
Boudewijn de Groot en De Kast


8718403115260, 2021
Deze pagina is bijgewerkt op