GEMENGD KOOR

ONS GENOEGEN


Het Gemengd Koor Ons Genoegen uit Oldeholtpade was een van de koren op de Stellingwarver Zangaovens in 2003. Het koor zong Van heide naar moeras op muziek van Ede Staal en Leven naar het lied Anne van Herman van Veen.
Het koor richt zich vooral op modern, populair en licht klassiek repertoire en staat onder leiding van Hinke Wagenaar.
In 2014 bracht het koor een cd uit met het Stellingwarfs volkslied, geschreven door Hendrik Johannes Bergveld op muziek van Han Bokelman.


'ONS GENOEGEN' en de PERS:

in 2003:

Vierhonderd meensken geneuten van twiede Stellingwarver zangaovend

in 2004:

'Ons Genoegen' 2.000e streektaalkoor

in 2010:

Stellingwerfs korenfestival

DISCOGRAFIE:

Mini-CD:

"Stellingwarfs volkslied" (Stellingwarver Schrieversronte, 2014)

Deze pagina is bijgewerkt op