JELMER BOOMSMA


Jelmer Boomsma komt uit Menaldum. In 1995 was hij finalist op het Lietfestival met Unsjterlikheid. Voor de begeleiding van het lied had hij zes muzikanten meegenomen waarbij Sjoerd Elzinga. Zijn vader - Joop - schreef de tekst.


JELMER BOOMSMA en de PERS:

in 1995:

Būnt ferskaat op Liet '95
Relaasjeleed en ‘croonende’ dummy

Deze pagina is bijgewerkt op