NANNE KALMA

Nanne Kalma en Ankie van der Meer
Tsjoch 22, 25 september 1999, Drachten

Nanne Kalma (1949, Amersfoort) woont in Burgum en is gitaarleraar aan de muziekschool in Drachten. Kalma stond aan de wieg van Irolt. Samen met Ankie van der Meer (1959) vormt hij het duo Nan'n Ankie. Verder speelt hij in Kat yn 't Syl en Liereliet.
Jarenlang was Kalma jurylid tijdens het Liet Festival In 1994 was Nanne Kalma samen met Irish Stew zelf finalist op deze Friese liedwedstrijd. Kalma had het lied Ik bin de tyd kwyt ook geschreven.
Nanne Kalma ontving in 2000 de Fryske Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds en in 2003 werd hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


NANNE KALMA en de PERS:

in 1976:

Fries Folk Festival: vrolijk en geslaagd

in 1978:

'Fryske folk'-sjongers h‚lde eigen festival

in 1979:

De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!

in 1980:

Irolt is folwoeksen

in 1991:

Achttjin lieten op festival Liet '91

in 1992:

Sechtjin lieten foar Liet '92

in 1993:

Ferskaat op Liet '93 greater as ea
Bauke en Greetje meitsje nei santjin jier earste cd

in 1994:

Liet’: kreaze lieten, gjin ferrassings

in 1996:

‘Ik doch de dingen dy’t ik leuk fyn’

in 2003:

Echos Minor, band in opmars
Nanne Kalma: ‘Ik rin it str‚n oer en helje de meldij op’
Fryske Canadees Eddy Dijkstra op troubadoursfestival

in 2004:

Mei de guozzen mei

in 2005:

Tsjoch: ronddwalen tussen folk en pop

in 2006:

'Wy binne foaral bekend wurden troch ķs Űfskiedskonsert'
Kleurig panorama van Friese muziek

in 2007:

De Gudrun SÍge
Folk is rom begryp wurden op Tsjoch
Lastig kiezen tijdens dertigste Tsjoch-editie
De verborgen schatkamer van de Nederpop
De gouden eeuw van de Nederfolk

in 2008:

Spreuklieten / Dijk vol muziek
‘Wy begŻnen as folksmuzikanten, wy einigen mei popmuzyk’

NANNE en ANKIE op INTERNET:

NANNE en ANKIE hebben een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE:

CD-single:

""Een kind op de afsluitdijk / Een dijk vol muziek" (Nederlandstalig Marista MCD 7306, 2007)

CD van Nanne Kalma:

"Hť joh jij daar!" (Nederlands Universe UPCD 98227, 1998)

CD van Nanne Kalma en Ankie van der Meer:

"Mei de guozzen mei" (Universe / Windrose 04297, 2004)
"Spreuklieten" (Windrose WR 702,2007)
"Dijk vol muziek" (Nederlands Windrose WR 703, 2007)

CD's samen met anderen:

"Muziekcafťesten" (Radio Centraal inner 2124, 2001)
"RŻzje wyn..., lieten ķt Frysl‚n sjongt" (Omrop Frysl‚n AfŻk 001, 2000)
"De reis naar de wilde kust" (200?)
"De Zuiderzeeballade" (met boekje, Rubinstein ISBN 90-5444-752-4, 2003)

Deze pagina is bijgewerkt op