PYT JON SIKKEMA


Pyt Jon (Pytjan) Sikkema uit Leeuwarden is een Friese (tekst)dichter. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was hij als Friese zanger/gitarist een van de stimulatoren van de Friese folk. Sikkema blonk niet uit door zijn gitaarspel maar wel door zijn teksten.
In 1974 won hij de Rely Jorritsma-priisfraach met Bjuster spoar.
Sikkema schreef teksten voor verschillende Friese zangers en groepen zoals Irolt, Flat-Out, Sjock, Chris Kalsbeek en Hansl.


PYTJON SIKKEMA en de PERS

in 1976

Fries Folk Festival: vrolijk en geslaagd

in 1978

'Fryske folk'-sjongers hlde eigen festival

in 1979

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk
De opkomst fan de Fryske folkssjongers: Tsjoch!

in 1980

Irolt is folwoeksen

in 1983

De Bernsbern fan Bernlef

in 2002

Publiek en vakjury zijn het op Liet twee keer met elkaar eens

in 2003

Nanne Kalma: ‘Ik rin it strn oer en helje de meldij op’

in 2007

De Gudrun Sge
Folk is rom begryp wurden op Tsjoch

in 2010

Muzikale brug tussen Keltisch en Fries

Deze pagina is bijgewerkt op