RUTH


in 2002 werd in Sibrandaburen de Friestalige versie van Ruth opgevoerd. De voorstelling - gebaseerd op het bijbelboek Ruth - werd door Folkert Verbeek vertaald in het Fries. De muziek was van Hindrik van der Meer. Daarna is de Bijbelse muziekvoorstelling nog diverse keren opgevoerd, onder meer in Leeuwarden en Drachten.
In tegenstelling tot de Nederlandse voorstelling, die door het hele land gebruik maakt van dezelfde tekst en muziek, is de Friese versie veelzijdiger. De latere vrsies zijn weliswaar gebaseerd op de uitvoering van 2002 maar is groter van opzet met nieuwe arrangementen. Ook is een kinderkoor toegevoegd en in sommige uitvoeringen werkte het Kwartettekoar mee.
In april 2012 werd de musical opgevoerd in Arum, Exmorra en Makkum door zangers en spelers uit deze regio. Daarbij Doekle Abma, Folkert Tolsma, Richt Tolsma, Jaap Anema, Geertje Anema, Baukje Zwart, Janke van der Velde en Aaltsje Reinks.
In 2015 vertolkte Simone de Witte drie keer de rol van Ruth in deze voorstelling.
In september 2016 vond de opvoering in Nijbeets in de open lucht plaats. Hier werd de oorspronkelijk door Erik Idema en Gerard van Midden in het Nederlands geschreven tekst door Betty Schilstra naar het Fries vertaald. Achttien liedteksten werden door Sikke Marinus in het Fries omgezet. Muzikaal leider was Hans Jonker en Tineke Nicolai de regiseur.


Deze pagina is bijgewerkt op