SMOUT


Smout was in 1995 finalist op het Lietfestival met Ofstān. Het lied was geschreven door Door Klaas Tulp uit Ureterp.


SMOUT en de PERS:

in 1995:

Būnt ferskaat op Liet '95
Relaasjeleed en ‘croonende’ dummy

Deze pagina is bijgewerkt op