HÉT TIJDSCHRIFT OVER NEDERLANDSE POPMUZIEK

Nationaal Popinstituut op het web

r h y t h m   &   b l u e s
O E R É M I S

              G j i n  N o c h t
              (Marista MCD 6071)
Oerémis is een Friestalige rhythm & bluesgroep met maar liefst twee huisartsen in de gelederen. Ook in het Fries blijken onderwerpen als teloorgegane liefdes, eenzaamheid en drankmisbruik vruchtbaar songmateriaal, waardoor Oerémis soms wel iets wegheeft van een Noord-Nederlandse variant op De Dijk. Een indruk die nog eens versterkt wordt door de beschaafd scheurende saxofoon van Zwaanette Dijkstra - overigens een erg welkom geluid in een dergelijke rootsband. Gjin Nocht lijdt een beetje onder een al te brave productie, waardoor de muziek de broodnodige weerhaakjes ontbeert. Desondanks: sympathiek plaatje.
              (MG)

terug naar Oerémis

Deze pagina is bijgewerkt op