EPPIE DAM


Eppie Dam (5 maart 1953, Kolumerpomp) uit Balk is dichter, schrijver, columnist, vertaler en criticus. Hij volgde een opleiding tot onderwijzer en woont tegenwoordig in Sloten. Hij schrijft in het Fries, Nederlands en Pompsters, het dialect van zijn geboortedorp.
Eppie Dam debuteerde in 1978 met de dichtbundel Mei de jierren en de verhalenbundel Strie oerdwers. Hij was enige tijd redacteur van het tijdschrift Trotwaer. Daarin publiceerde hij diverse eigen gedichten.
Dam maakte naam als schrijver van eigentijdse teksten van liederen en liturgieėn. Hij werkte daarbij samen met de componisten Hindrik van der Meer en Gerben van der Veen. Zo schreef hij de teksten voor De Matteuspassy en In frjemdling yn Jeruzalem.
Voor Inez Timmer vertaalde hij teksten van Joni Mitchell naar het Fries.
In 1995 en 1996 won Dam de Prijs van de kinderboekenjury. Voor zijn werk als kinderboekenschrijver ontving hij in 2001 bovendien de Simke Kloosterman-prijs. In 2013 en 2017 ontving hij de Gysbert Japicx-prijs. Hij won drie keer een Rely Jorritsma-prijs voor verhalen. In 2014 kreeg Eppie Dam het IBBY Certificate of Honour for Writing voor Fjouwer dappere mūskes. Het boek behoorde dat jaar tot de beste vijftig kinderboeken ter wereld. In 2018 ontving hij de Kultuerpriis De Fryske Marren.


EPPIE DAM en de PERS

in 2022

Baas giele taksy

PUBLICATIES

"Spinaazje mei spikers en oare ferhalen" (1986)
"Strie oerdwers en soartgelike ferhalen" (1978)
"Mei de jierren" (1978)
"De ūnderste stien" (1982)
"Tusken juster en jūn" (1983)
"Goddeleaze tiid" (1984)
"Fjouwer fertikaal" (1985)
"De kaai ūnder de klok" (1986)
"Te lange lźsten" (gedichten bij schilderijen van Henk Pietersma, 1986)
"De Pomp" (gedichten in het Pompster dialect, 1988)
"Babbelegūchjes" (1989)
"De tomaat" (Fries boekenweekgeschenk 1989)
"Mei bleate fuotten op bźd en oare ferhalen" (1990)
"Boulān" (met Margryt Poortstra, 1990)
"Jelma" (1991)
"Achlum Nobusco en de meunsternimmers" (1992)
"Wouter en de 24-trui" (1993)
"De sachte tufkes fan dyn Lister" (1993)
"It burd fan Fidel Castro" (1995)
"De hūnsdagen" (1995)
"Tachtich yn 'e bocht" (1995)
"Leaf en nuddels" (1998)
"Dingeman krijt wjukken" (1999)
"Pier en de bakkesbal" (2001)
"Neigeraden it noarden" (2004)
"Mezen meitsje toch gjin rśzje?" (vertaling en bewerking van Antoon Koolhaas, 2005)
"Lytse man" (2007)
"Abe, in byld fan in spiler" (2007)
"Abe, een beeld van een speler" (2007)
"De elandkop fan omke Romke" (2009)
"Blausucht" (2009)
"Mem sjoch boi"(2012)
"Fjouwer dappere mūskes (met Gerrit Terpstra, 2012)
"Fallend ljocht" (2014)
"De tafel" (bij schilderijen van Gerrit Terpstra, 2015)
"Tsjilp: 25 fūgelgedichten (met lino's van Lienke Boot, 2017)
"De aap foar de bokkewein" (2017)
"Ienkennich lānskip" (met fotograaf Gijs Dragt, 2018)
"It leafst bin ik in fūgel" (met anderen, 2018)
"Koproer - In kar śt gedichten nei 2000" (Fries-, en Nederlandstalig, 2017)
"Tsjilp, 25 vogelgedichten (met lino's van Lienke Boot, 2020)
"Omstreken (gedichten bij werk Johan Haanstra, 2020)
"A is fan aapke (illustraties van Ankemarije Dam, 2021)
) "Een dier is ook maar een mens (met Janine van Zeeland), 2021

EPPIE DAM op INTERNET

EPPIE DAM heeft een eigen plek op internet !

Deze pagina is bijgewerkt op