EELTJE en JOOST
HALBERTSMA


Joost Halbertsma (Grouw, 23 oktober 1789) was predikant in Bolsward en een van de oprichters van de Friese beweging. Joost Halbertsma overleed op 27 februari 1869.
Eelt(s)je Halbertsma (Grouw, 8 oktober 1797) studeerde geneeskunde in Leiden en Heidelberg. Hij werd arts in Purmerend en kort daarna in Grouw. De tekst van het Frysk Folksliet is van zijn hand. Eeltje Halbertsma overleed op 22 maart 1858 in Grouw.
De twee broers publiceerden in 1822 de Lapekoer van Gabe-Scroar, een verzameling verhalen en liedjes, door hen zelf gedicht of bewerkt in het Fries. Veel van die liedjes werden in 1876 opnieuw gepubliceerd in het Frysk Lieteboek. Liedjes daaruit worden nog steeds gezongen, o.a. door Frederike Kleefstra, Tetsje van der Kooi en Kapriol'!.


JOOST / EELTJE HALBERTSMA en de PERS:

in 1995:

Is zingen in dialect Normaal?

in 1996:

Van dialectlied tot boerenrock
‘Ik doch de dingen dy’t ik leuk fyn’

Deze pagina is bijgewerkt op