TINY MULDER


Tiny Mulder is een Friese dichteres en critica. Ze schreef onder meer de tekst voor het winnende Jitze uitgevoerd door de Mingde Noaten op Liet '92. Ook De Itenser Sjongers brengen werk van haar.
Mulder verzorgde van 1977-1985 kritieken van Friestalige en Stellingwerfse literatuur in het Friesch Dagblad. De Regionale Omroep Noord en Oost (RONO) bracht van 1975 tot 1977 onder redactie van haar een literair-kritisch radioprogramma, Boekenbus. In dezelfde periode verscheen onder redactie van haar en Prof. Hendrik Entjes (1919-2006) ook een literair-kritisch tijdschrift onder die naam. Het programma en tijdschrift schonken interregionaal aandacht aan zowel Nederlandstalige als streektaalliteratuur.


TINY MULDER en de PERS

in 1992

Sechtjin lieten foar Liet '92

in 2010

Moai mei dij

in 2011

Tintsje bouwe

Deze pagina is bijgewerkt op