WILLEM DIEMER


Willem Diemer (Musselkanaal, 31 maart 1922) Studeerde Nederlands in Groningen. Tot 1972 was hij leraar Nederlands in Groningen en Twente. Daarna werd hij journalist en uitgever van streektaalpublicaties. Hij schreef gedichten, boeken en hoorspelen.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zong Diemer liedjes in het Gronings voor de toen juist opgerichte regionale radio. Zijn echtgenote Ada Diemer begeleidde hem meestal op de piano. Van zijn optredens zijn enkele opnamen op glasplaten bewaard gebleven.
Diemer zong traditionele liedjes zoals Pastoor zien Kou maar ook ander werk zoals en het bekende Grootvoaders klok. Zijn Haardriederij noar Winneweer is gebaseerd op een kruispolka uit de 19e eeuw, geschreven door Anne Kuper, een kleermaker uit Woltersum.
In 1954 richtte hij samen met Jan Niehoff en Simon van Wattum het letterkundig tijdschrift 't Swieniegeltje op.
Willem Diemer is op 5 juli 1994 overleden.


DISCOGRAFIE

Glasplaten

"Hardriederij noar Winneweer" (RON, 1946)
"Grootvoaders klok" (RON, 1949)

PUBLICATIES

"Calendarium Poeticum Groninganum" (1971)
"De badde is oaf..." (1979)
"Kennen ie joen aigen schrievers? (1980)
"Shakespeares 'The merchant of Venice' in 'Knoalsters Grunnegers' overgezet (1983)
"Van en over ons Grunneger toneelschrievers en aander kritieken" (1984)
"Eendracht en twist" (Nederlandstalig, 1985)
en nog diverse andere publicaties in het Nederlands.

Deze pagina is bijgewerkt op