Ruud's Music Magazine op het web

Rondje Brabant(s)

door Oscar Hovens

CD "Hört Es" Liedjes langs den Donckdijk.
WAIZENNUTMAR is de naam van een trio uit Beek en Donk, bestaande uit Tonny van de Graft, Piet van de Laarschot en Mart Timmers. Het ontstaan van de groep zal voor velen herkenbaar zijn: jaren aktief geweest in diverse orkesten, gestopt en dan door invloed van buiten zoals een reunie toch weer de kriebels krijgen en....met een totaal iets anders beginnen. Zo ook bij deze drie heren. Ruim een jaar hebben zij eraan gesleuteld, aan de 16 nummers op hun CD "Hört Es" in hun eigen Beek en Donkse dialect. Van de verschillende brabantse dialecten hoor ik het Helmondse heel graag, en Beek en Donk ligt tegen Helmond aan, dus de verwantschap is bijzonder groot. Hoewel ze meestal coveren, zijn de teksten vaak bijzonder origineel. De verkoop van de CD is bijzonder goed te noemen, de diverse kontakten met b.v. lokale omroepen, heemkundekringen e.d. begint op gang te komen, en nu lopen zij tegen het probleem aan, dat in tegenstelling tot vroeger de teksten belangrijk zijn geworden, maar ook bij een optreden, de verbindende teksten tussen de liedjes. Maar met groot enthousiasme krijgen zij dit ook snel onder de knie. En enthousiast zijn zij, dat bleek toen zij in mijn radioprogramma "Waar zijn de Troubadours gebleven?" te gast waren, niet alleen de Cd werd gebruikt, maar ook live werd er gespeeld!!! Ik weet zeker dat zij zeer snel hun weg weten te vinden in het Brabantse Dialectcircuit en misschien nog wel daarbuiten.

Brabantse Dialectenfestival op zondag 11 juni 2000
Op zondag 11 juni a.s. zal alweer voor de vierde keer in Lieshout, gemeente Laarbeek, het inmiddels bekende tweejaarlijkse Brabantse Dialectenfestival plaatsvinden. Dit in Nederland unieke festival is vooral bedoeld om de Brabanders gelegenheid te geven, kennis te laten maken met de verschillende Brabantse Dialecten. ook kan tijdens dit festival de kennis van het eigen dialect opgehaald of (her)ontdekt worden. In de vorm van muziek, gedichten, verhalen of toneel worden alle facetten van de Brabantse dialecten voor het voetlicht gehaald.

Thema
Aan elk festival is een thema verbonden. Dit jaar is dat "In de burries", een zegswijze die aangeeft dat het werk weer moet worden opgepakt. Toch heeft de plaatselijke menvereniging dit thema letterlijk opgepakt en zal met een dertigtal aanspanningen na de opening om 12 uur door de in Geldrop geboren oud-premier Mr. Dries van Agt een rit door Lieshout maken.
In zijn voorwoord voor het programmaboekje schrijft Dries van Agt o.a. "De Brabander is ene hartelijke en contente mens. Zij gemoedelijkheid, trouw en gastvrijheid, zelfs zijn speelse omgang met afspraken stempelen de Brabander tot een kleurige creatuur" Van de meer van 100 deelnemers wordt verwacht dat zij op de dag enkele optredens zullen verzorgen op een van de 15 podia die langs een parcours in de kern van Lieshout zijn opgesteld. Het ongetwijfeld talrijke publiek kan dan al wandelend geniet van een keur van verschillende Brabantse dialecten. Bij mooi weer gebeurt alles buiten, maar mocht het wat minder mooi weer zijn, is er een programmaschema dat zich geheel binnenshuis afspeelt.
Maar is nog meer, nl een Schrijf- en Fotowedstrijd. Voor de schrijfwedstrijd zijn er 3 categorieën n.l. verhalen, gedichten en liedteksten. Voor iedere categorie is een zogenaamde Dialectpenning beschikbaar. De jury bestaat uit leden van de commissie dialectologie van het Noord-Brabants Genootschap in Den Bosch.
De fotowedstrijd georganiseerd door de heer hans Zoete van het BCA (Brabants Centrum voor Amateurkunst) uit Tilburg, met daaraan verbonden de Martien Coppens prijs, is met haar derde editie bezig uit te groeien tot een van de toonaangevende fotowedstrijden in Nederland.

Voor informatie en reacties kunt u kontakt opnemen met S.B.M., p/a Oscar Hovens, Duiker 14, 5751 RL Deurne tel. 0493 - 31 40 09,

Tegenwoordig kunt U mij ook vinden op http://dit.is/oscarhovens/
en Uw email kunt U sturen naar troubadours@planet.nl


Deze pagina is bijgewerkt op