Dagblad van het Noorden op het web

'Mooiste streektaalpoëzie'
op de radio

ASSEN/GRONINGEN . Radio Drenthe, Radio Noord en Omrop Fryslân besteden vandaag in hun uitzendingen ruim aandacht aan gedichten in de streektaal. Aanleiding is de presentatie van drie bloemlezingen: de 100 mooiste gedichten van respectievelijk Drenthe, Groningen en Friesland.
In de bundels wordt door specialisten per provincie een overzicht geboden van de meest bijzondere streektaalgedichten. Tijdens de radiouitzendingen wordt middels gesprekken met de samenstelIers en optredens door dichters uitgebreid stilgestaan bij de totstandkoming van de bundels en bij de schoonheid van streektaalpoëzie.
De bloemlezingen verschijnen op een moment dat er landelijk veel aandacht uitgaat naar het fenomeen canon, dat voor een groot publiek duidelijk moet maken wat men van de Nederlandse cultuur dient te weten. Met de bundels streektaalpoëzie wil uitgeverij Kleine Uil naar eigen zeggen 'een nieuwe standaard zetten voor de canon in de noordelijke provincies'.
De presentatie van de bloemlezingen gebeurt in estafettevorm op drie verschillende plekken. Streektaalkenner Ab Drijver neemt een eerste exemplaar in ontvangst bij RTV Drenthe in Assen. Tresoar-directeur Lourens OIdersma doet hetzelfde bij Omrop Fryslân in Leeuwarden, terwijl zanger Henk Scholte het eerste exemplaar krijgt in Groningen.
RTV Drenthe besteedt in het radioprogramma De Brink aandacht aan de gedichten middels voordrachten van dichters als Arjan Hut, Melle Hijlkema en Erik Harteveld. Vervolgens verplaatst het circus zich naar Leeuwarden waar in het radioprogramma Omnium stil wordt gestaan bij streektaalpoëzie.
In Groningen tot slot staat Twei deuntjes veur ain cent van Radio Noord in het teken van de streektaalpoëzie. In dit radioprogramma treden samensteller/dichter Jan Glas en pianist Boelo Klat op. De tournee rond de 100 mooiste gedichten wordt om 20.00 uur afgesloten in Brasserie Blies naast de Mediacentrale in Groningen.

Bundels uit Drenthe,
Groningen en Friesland


Deze pagina is bijgewerkt op