FRIESLAND

In Friesland wordt niet alleen Fries
en Stad-Fries gesproken en gezongen
maar ook nog Bildts, Midlands,
Amelands en Stellingwerfs.
Sommigen onderscheiden het Fries
nog in Kleifries, Woudfries,
Zuidhoeks, Hindeloopers,
Schiermonnikoogs en
Oost- en West Terschellings.

vlag van FrieslandKIES DE BEGINLETTER VAN EEN
FRIESE ARTIEST OF GROEP


Kies 0 als de naam met een cijfer of teken begint!
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Deze pagina is bijgewerkt op