SPELREGELS

van de streektaalmuzieksite


1

Doel van deze streektaalmuzieksite is een overzicht te geven van streektaalmuziek in Nederland. Het betreft de streektaalzang van dit moment en die uit het recente verleden.


2

Op de site worden artiesten vermeld die actief zijn (of waren) vanaf het midden van de twintigste eeuw tot heden.
Slechts artiesten en/of groepen die in deze periode streektaalzang in het openbaar ten gehore brengen of brachten, worden vermeld.

Onder 'streektaalzang' wordt verstaan: op overduidelijke wijze zingen in een streektaal / (stads)dialect, zoals die / dat in Nederland op het platteland / in steden wordt gesproken.

Onder 'in het openbaar' wordt verstaan: het uitbrengen van een geluidsdrager (cd / plaat / cassette o.i.d) en het ten gehore brngen via internet of een voor ieder toegankelijk optreden voor publiek.


3

Informatie over artiesten in de vorm van geschreven tekst, (scans van) krantenartikelen, enzovoort kan via een reactieformulier of rechtstreeks naar Joop van den Bremen worden doorgegeven.

Op de streektaalsite wordt alleen feitelijke informatie geplaatst.

De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen of verstrekt door betrokken artiesten, agenten, producenten, organisatoren e.d. Deze gegevens worden zo nauwkeurig mogelijk verwerkt.
Muziek van artiesten in de vorm van geluidsfragmenten wordt niet op de site gepubliceerd.

Teksten van streektaalliederen worden slechts gepubliceerd na toestemming van de tekstschrijver tenzij de tekst onderdeel is van een persartikel. In het laatste geval wordt de tekst bij publicatie van het persartikel mogelijk meegenomen.


4

Van de artiesten wordt de informatie die bekend is kort samengevat. Er worden - behalve bij een eventuele internet-link en / of fanclub - geen verdere adresgegevens vermeld.

Eventuele onjuistheden kunnen via een reactieformulier worden aangegeven. Ze zullen zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

Aan de gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


5

Informatie over optredens van artiesten wordt verwerkt mits die ruim (liefst een maand doch uiterlijk veertien dagen) van te voren is ontvangen.


6

Alleen door Joop van den Bremen gemaakte foto's worden geplaatst. Deze mogen door anderen worden gebruikt voor publicaties, mits de bron wordt vermeld.


7

De Streektaalmuzieksite functioneert onafhankelijk.

De site heeft geen banden met adverteerders, sponsors en zoekmachines.

Aan vermelding op de site zijn geen kosten verbonden. Een ieder die bruikbare informatie levert voor de streektaalmuzieksite, krijgt een vermelding op de pagina Informatiebronnen.


8

Er vindt geen bemiddeling m.b.t. artiesten en/of optredens plaats.


9

Javascript en PHP worden gebruikt om de website optimaal te presenteren. Deze scripts worden voor geen ander doel gebruikt.


10

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen ? Vul een reactieformulier in!


Deze pagina is bijgewerkt op