TRYATER


Tryater is een Fries theatergezelschap dat in 1965 is opgericht. Er zijn 30 vaste medewerkers in dienst maar diverse anderen - waarbij gastspelers - worden bij de voorstellingen betrokken.
Tryater speelt klassiek en eigentijds repertoire in het Fries. Daarbuiten verzorgt het gezelschap ook Nederlandstalige voorstellingen. Onder meer Sybe Krol en Jan Veldman schreven toneelstukken.
Soms zit in de opvoeringen muziek verweven. Peter Sijbenga schreef de muziek voor Kening Lear, Pak 'm Stanzi, Hamlet en It húske dat ferhuze.
Nynke Laverman werkte mee aan de voorstellingen It mirakel fan Hansje Brinker, de Nederlandstalige schoolvoorstelling Het experiment van de heer Borgers (geschreven door Jan Veldman) en De op & delgong fan Lytse Fûgel.
Andere artiesten die meewerkten aan voorstellingen van Tryater waren onder anderen Jeltsje Das, Maaike Schuurmans, Sake Hijlkema, Jaap Louwes, Maaike de Wilde, Elisabeth Kooy, Theun Plantinga en Lianne Zandstra.
In 2012 voerde Tryater het programma It geheim fan ‘e Kânselier op. Daarin speelde Piter Wilkens de rol van Blinde Arend, de zingende cowboy.


TRYATER en de PERS

in 1979

Frentsjer hie wer in „Frentsjip” fol folk

in 1999

Groninger Wessel Gansfortprijs voor Jan Veldman

in 2004

De Friese fado van Nynke Laverman

in 2005

Schuw schepseltje met stem als een leeuwerik

in 2006

Peter Sijbenga: ‘It is yn Fryslân al gau goed.’

in 2009

‘Gewoan in man en in bern’
Lianne is tichtby harsels op har bêst

TRYATER op INTERNET

TRYATER heeft een eigen plek op internet !

DISCOGRAFIE

CD samen met anderen

"De Jierdei" (Tryater / Provincie Fryslân, 2005)

Deze pagina is bijgewerkt op