TINY MULDER


Tiny Mulder is een Friese dichteres en critica. Ze schreef onder meer de tekst voor het winnende Jitze uitgevoerd door de Mingde Noaten op Liet '92.
Zij verzorgde van 1977-1985 kritieken van Friestalige en Stellingwerfse literatuur in het Friesch Dagblad. De Regionale Omroep Noord en Oost (RONO) verzorgde van 1975 tot 1977 onder redactie van haar een literair-kritisch radioprogramma, Boekenbus. In dezelfde periode verscheen onder redactie van haar en Prof. Hendrik Entjes (1919-2006) ook een literair-kritisch tijdschrift onder die naam. Het programma en tijdschrift schonken interregionaal aandacht aan zowel Nederlandstalige als streektaalliteratuur.


TINY MULDER en de PERS:

in 1992:

Sechtjin lieten foar Liet '92

in 2010:

Moai mei dij

in 2011:

Tintsje bouwe

Deze pagina is bijgewerkt op