SJEANNE KOHLMAN


Sjeanne Kohlman (Boekel, 1954) speelde cornet in een dweilorkest en zingt.
Samen met Tijn Meulemeesters zong ze het lied Boekel, wą hebbe ze toch mi ouw gedaon?.


Deze pagina is bijgewerkt op